తాజా కథలు @ CCK

చిలిపి ప్రశ్నలు

2015-03-31 17:05:01 చిలిపి ప్రశ్నలు
*  నోటితో కాకుండా తినేది ?
జ :-  తిట్టు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  చెట్లకు కాయని ఫలాలు ?
జ :-  రాశి ఫలాలు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  మనమంతా తక్కువగా నిద్రపోయే నెల ఏది ?
జ :-   ఫిబ్రవరి .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  ఎంత వర్షం కురిసినా తడవనిది?
జ :-  సముద్రం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  చలికాలంలో పది కప్పుల ఐస్ క్రీం ఒకేసారి తింటే ఏమవుతుంది ?
జ :-  అసాధ్యమవుతుంది .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  పులి మనకు నమస్కారం పెడితే ఏం చేయాలి ?
జ :-  పారిపోవాలి !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  ఆఫ్రికా అడవి మనుషులు అరటి పండు తినే ముందు ఏం చేస్తారు ?
జ :-  తొక్క తీస్తారు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  పడుకున్నా నిద్రపట్టని వారు ఎక్కువగా చేసే పని ?
జ :-  మెలుకువగా ఉండటం .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  ముట్టుకోలేని కారు ?
జ :-  షికారు .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*  వేడి వేడి బజ్జీలు మూతి కాలకుండా తినాలంటే ముందు ఏం చేయాలి ?
జ :-  నోరు తెరవాలి .

సంబధిత కథలు/వ్యాసాలు

మీ అభిప్రాయం